Ud over forståelse for forretningens krav samt brugerens behov og forventninger, kræver et vellykket it-projekt, at de rigtige forudsætninger er til stede. Succesbarometret afspejler de erfaringer, jeg har gjort mig i årenes løb.  Billedet viser de otte faktorer, jeg mener har størst indflydelse på, om et it-system bliver en succes.

De otte faktorer er:

  • Økonomi
  • Funktionel kompleksitet
  • Tekniske forudsætninger
  • Forretningskrav
  • Valg af interne ressourcer
  • Prioritet hos nøgleressourcer
  • Valg af leverandør
  • Brugerens behov

Jeg bruger løbende Succesbarometret, når jeg mødes med mine kunder. Regelmæssige statuschecks sikrer, at alle deltagere i projektet bliver ved med at have et fælles ’verdensbillede’ og fælles mål i forhold til de opgaver, der skal løses.

Her kan du downloade en PDF med Succesbarometret